ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.41 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตานีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.72 เงิน 4  
5 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.43 เงิน 5  
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66.9 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 58.12 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57.2 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 56.68 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 54.53 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 53.57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 52.08 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50.86 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 49.62 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 48.31 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 47.25 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวาริชวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 46.61 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 45.65 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 45.42 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 43.82 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 42.22 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 42.06 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 41.7 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 40.72 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 39.09 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 38.86 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 38.53 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 36.83 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 36.78 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 35.51 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 35.42 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 34.55 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 33.41 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 33.41 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนพานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 32.98 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 32.89 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 32.54 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 32.54 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 30.21 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 29.61 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 29.49 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 29.32 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 28.9 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 28.89 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 26.6 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนพังงูพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 25.4 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 25.18 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 24.9 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 23.27 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 22 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 22 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 22 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 15.81 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 6.4 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 3.98 เข้าร่วม 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน