ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68.33 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 64.33 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 51.67 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 50.67 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 50 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 47 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 46.67 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 46.67 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านละโว้ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 46 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 45.67 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 45.67 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 45 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 42 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 42 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 41.33 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 41 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 35.33 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 34.67 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน