ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78.5 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 59 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 53.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 53 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 52 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 51.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 51 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 48.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 48 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 48 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 48 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 47.5 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 46.5 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 46 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 45 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 45 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 45 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 44 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 43.5 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 42 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 41.5 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 41.5 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 40.5 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 40 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 40 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 40 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 39.5 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 39.5 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 38 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 38 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 38 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 36 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 35 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 34.5 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 34.5 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 33.5 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 33.5 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 33 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 33 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 32 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 30.5 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 30.5 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 29.5 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 29.5 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 29 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 29 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 26.5 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 26 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 24 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 15.5 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 0 เข้าร่วม  
57 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม  
58 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน