ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปัญญาประทีป สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนนิภาศิริ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 9  
12 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.7 เงิน 14  
15 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.5 เงิน 15  
16 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 71.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70.5 เงิน 17  
18 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69.5 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68.5 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65.5 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61.5 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 59.5 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 59.5 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59.5 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 58.5 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 58.5 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 58 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 56.5 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 56.5 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 56 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 55.5 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 55 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 54.5 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 54 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 52.5 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 51.5 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 51 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 51 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 50.5 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 49 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 46 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 46 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 45.5 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 44.5 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 44 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 41.5 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 40 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 39.5 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 39.5 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 39.5 เข้าร่วม 51  
54 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 39 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 37 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 36.5 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 36 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 35.5 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 34.5 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 31.5 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 30.5 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน