ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 25 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 25 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 22.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 22.5 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 20 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 17.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 17.5 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 15 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 15 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 12.5 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 12.5 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 12.5 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 10 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 10 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 10 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 10 เข้าร่วม 19  
23 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 10 เข้าร่วม 19  
24 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 7.5 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 7.5 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 7.5 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 7.5 เข้าร่วม 24  
28 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 7.5 เข้าร่วม 24  
29 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 7.5 เข้าร่วม 24  
30 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 7.5 เข้าร่วม 24  
31 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 5 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 5 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 5 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 5 เข้าร่วม 31  
35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 5 เข้าร่วม 31  
36 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 5 เข้าร่วม 31  
37 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 5 เข้าร่วม 31  
38 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 31  
39 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 2.5 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 2.5 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 2.5 เข้าร่วม 39  
42 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 2.5 เข้าร่วม 39  
43 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 2.5 เข้าร่วม 39  
44 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 2.5 เข้าร่วม 39  
45 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 2.5 เข้าร่วม 39  
46 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 2.5 เข้าร่วม 39  
47 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 0 เข้าร่วม  
54 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
55 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 0 เข้าร่วม  
56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 0 เข้าร่วม  
57 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
58 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
59 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  
60 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  
61 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน