ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.5 เงิน 4  
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62.5 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62.5 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62.5 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 60 ทองแดง 12  
16 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 12  
17 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 25 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนปัญญาประทีป สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 22.5 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 22.5 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 22.5 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 22.5 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 20 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 20 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 20 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 17.5 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 17.5 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 17.5 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 15 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 15 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 12.5 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 12.5 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 12.5 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 12.5 เข้าร่วม 30  
34 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 12.5 เข้าร่วม 30  
35 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 10 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 10 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 10 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 10 เข้าร่วม 35  
39 โรงเรียนธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 10 เข้าร่วม 35  
40 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 10 เข้าร่วม 35  
41 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 10 เข้าร่วม 35  
42 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 10 เข้าร่วม 35  
43 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 10 เข้าร่วม 35  
44 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 7.5 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 7.5 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 7.5 เข้าร่วม 44  
47 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 7.5 เข้าร่วม 44  
48 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 7.5 เข้าร่วม 44  
49 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 7.5 เข้าร่วม 44  
50 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 7.5 เข้าร่วม 44  
51 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 7.5 เข้าร่วม 44  
52 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 7.5 เข้าร่วม 44  
53 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 7.5 เข้าร่วม 44  
54 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 7.5 เข้าร่วม 44  
55 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 5 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 5 เข้าร่วม 55  
57 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 5 เข้าร่วม 55  
58 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 5 เข้าร่วม 55  
59 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 2.5 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน