ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนปัญญาประทีป สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.25 เงิน 10  
11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 71.25 เงิน 13  
14 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 70.25 เงิน 14  
16 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68.5 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66.5 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.25 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65.75 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65.5 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63.75 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63.25 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62.5 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62.25 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60.75 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 58 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 58 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 57.25 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 57 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 56 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 55.5 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 55.5 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 55.5 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 55 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 55 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 55 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 54.75 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 53.75 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 52.25 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 50.75 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 49.75 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 47.25 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 46.75 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 46.5 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 45.75 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 45 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 43.25 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 39.5 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 39.25 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 37 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 36.5 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 34.5 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 34 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 34 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 34 เข้าร่วม 54  
57 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 33.75 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 33.5 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 7.5 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 5.75 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน