ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.6 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.6 ทอง 4  
7 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.8 ทอง 8  
10 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.9 ทอง 12  
13 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.8 ทอง 13  
14 โรงเรียนพระกุมาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.6 ทอง 14  
16 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.5 ทอง 16  
17 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.4 ทอง 17  
18 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.4 ทอง 17  
19 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.2 ทอง 19  
20 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 20  
21 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.9 ทอง 21  
22 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88.7 ทอง 22  
23 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.7 ทอง 22  
24 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.6 ทอง 24  
25 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.6 ทอง 24  
26 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.6 ทอง 24  
27 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.5 ทอง 27  
28 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.8 ทอง 28  
29 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.6 ทอง 29  
30 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.6 ทอง 29  
31 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.6 ทอง 29  
32 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.6 ทอง 29  
33 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.6 ทอง 29  
34 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.5 ทอง 34  
35 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.5 ทอง 34  
36 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.4 ทอง 36  
37 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.3 ทอง 37  
38 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 38  
39 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 38  
40 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.7 ทอง 40  
41 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.6 ทอง 41  
42 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.6 ทอง 41  
43 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.4 ทอง 43  
44 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.2 ทอง 44  
45 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.1 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 46  
47 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 46  
48 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.9 ทอง 48  
49 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.7 ทอง 49  
50 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.5 ทอง 50  
51 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 51  
52 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.8 ทอง 52  
53 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.6 ทอง 53  
54 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.6 ทอง 53  
55 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.6 ทอง 53  
56 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.4 ทอง 56  
57 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.9 ทอง 57  
58 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.6 ทอง 58  
59 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.8 ทอง 59  
60 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.7 ทอง 60  
61 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.6 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน