ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 47 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 46 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 46 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 45 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 42 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 41 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 41 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 39 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 39 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 37 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 37 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 35 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 34 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 33 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 32 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 32 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 30 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 30 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 29 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 29 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 29 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 28 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 27 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 26 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 26 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 24 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 24 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 24 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 23 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 23 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 23 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 22 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 22 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 22 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 22 เข้าร่วม 38  
42 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 21 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 20 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 20 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 18 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 18 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 18 เข้าร่วม 45  
48 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 17 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 17 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 17 เข้าร่วม 48  
51 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 16 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 16 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 16 เข้าร่วม 51  
54 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 14 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 13 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 11 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 9 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 8 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
60 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  
61 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -  
62 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน