ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.66 เงิน 13  
15 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72.66 เงิน 13  
16 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 71.66 เงิน 16  
18 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66.66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.33 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 66.33 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 64.33 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64.33 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64.33 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 64.33 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62.66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 62 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61.66 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61.33 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61.33 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61.33 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 61 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 58 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 56 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 53 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 52 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 52 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 52 เข้าร่วม 44  
47 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 52 เข้าร่วม 44  
48 โรงเรียนดงหม้อทอง สพม. เขต 23 (สกลนคร) 49.66 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 เข้าร่วม  
54 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 0 เข้าร่วม  
55 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 0 เข้าร่วม  
56 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
57 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 0 เข้าร่วม  
58 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
61 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน