ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนราชินูทิศ2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  
15 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน