ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.38 ทอง 4  
5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.88 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.01 ทอง 8  
9 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.51 ทอง 9  
10 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.26 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.01 ทอง 11  
12 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78.51 เงิน 12  
13 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.01 เงิน 13  
14 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.13 เงิน 14  
15 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.01 เงิน 15  
16 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75.88 เงิน 16  
17 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.8 เงิน 17  
18 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.63 เงิน 19  
20 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74.38 เงิน 20  
21 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.13 เงิน 21  
22 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.8 เงิน 22  
23 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73.26 เงิน 23  
24 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72.88 เงิน 25  
26 โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.51 เงิน 26  
27 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.13 เงิน 27  
28 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.63 เงิน 28  
29 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.26 เงิน 29  
30 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71.14 เงิน 30  
31 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 71.01 เงิน 31  
32 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.01 เงิน 31  
33 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71 เงิน 33  
34 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.8 เงิน 34  
35 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70.58 เงิน 35  
36 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.36 เงิน 36  
37 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 37  
39 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.76 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 68.51 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67.75 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.63 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67.53 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.5 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67.46 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66.63 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.13 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65.75 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65.14 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.25 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62.39 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.38 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 58.26 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57.88 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 56.26 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 56.13 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 52.5 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 46.01 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 38.76 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน