ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 5  
8 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 5  
9 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 9  
12 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 9  
13 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง 9  
14 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91 ทอง 9  
15 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง 9  
16 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 9  
17 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 9  
18 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 18  
20 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 18  
22 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 18  
23 โรงเรียนราษฎร์สโมสร สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 18  
24 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 18  
25 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 18  
26 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 18  
27 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 18  
28 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 28  
29 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 28  
30 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 28  
31 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 28  
32 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 28  
33 โรงเรียนสามชัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 28  
34 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 28  
35 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 28  
36 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89 ทอง 28  
37 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 28  
38 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 38  
39 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 38  
40 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง 38  
41 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 38  
42 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 38  
43 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 38  
44 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 38  
45 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 38  
46 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 38  
47 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 38  
48 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 38  
49 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 49  
50 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 49  
51 โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 49  
52 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 52  
53 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 52  
54 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 52  
55 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 55  
56 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 55  
57 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 57  
58 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 57  
59 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 59  
60 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 60  
61 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน