ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.62 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.37 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.14 ทอง 9  
10 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89.75 ทอง 11  
13 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.37 ทอง 13  
14 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.87 ทอง 14  
15 โรงเรียนพรานวิบูลย์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.65 ทอง 16  
17 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.5 ทอง 17  
18 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.5 ทอง 17  
19 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.74 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.62 ทอง 21  
22 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.57 ทอง 22  
23 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.5 ทอง 23  
24 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.5 ทอง 23  
25 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.37 ทอง 25  
26 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.25 ทอง 26  
27 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.12 ทอง 27  
28 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.87 ทอง 28  
29 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.87 ทอง 28  
30 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.75 ทอง 30  
31 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.74 ทอง 31  
32 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.5 ทอง 32  
33 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.49 ทอง 33  
34 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.24 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.12 ทอง 35  
36 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.12 ทอง 35  
37 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.12 ทอง 35  
38 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86 ทอง 38  
39 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 38  
40 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.99 ทอง 40  
41 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.25 ทอง 41  
42 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.24 ทอง 42  
43 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.12 ทอง 43  
44 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 44  
45 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 44  
46 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.87 ทอง 46  
47 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.74 ทอง 47  
48 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.37 ทอง 48  
49 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.25 ทอง 49  
50 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84 ทอง 50  
51 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 50  
52 โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 50  
53 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.75 ทอง 53  
54 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.24 ทอง 54  
55 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 55  
56 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.75 ทอง 56  
57 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.25 ทอง 57  
58 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.87 ทอง 58  
59 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.5 ทอง 59  
60 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.87 เงิน 60  
61 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.5 เงิน 61  
62 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน