ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 69 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 63 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 61 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 61 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 60 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 59 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 59 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 59 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 58 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 58 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 57 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 57 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 57 เข้าร่วม 34  
38 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 56 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 56 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 55 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 54 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 54 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 53 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 53 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 53 เข้าร่วม 45  
48 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 53 เข้าร่วม 45  
49 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 53 เข้าร่วม 45  
50 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 51 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 51 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 51 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 51 เข้าร่วม 50  
54 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 50 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 50 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 50 เข้าร่วม 54  
57 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 50 เข้าร่วม 54  
58 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 48 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 45 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 42 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 29 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน