ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน