ผลการแข่งขัน ศิลปะ
แข่งขันมายากล ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 18  
20 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 18  
21 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 21  
22 โรงเรียน หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -  
28 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
29 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  
30 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน