ผลการแข่งขัน ศิลปะ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.75 ทอง 8  
10 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.25 ทอง 11  
13 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.25 ทอง 11  
14 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.5 ทอง 16  
17 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.5 ทอง 16  
18 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.25 ทอง 18  
20 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.75 ทอง 21  
23 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.25 ทอง 23  
25 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.25 ทอง 23  
26 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 26  
28 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 26  
29 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 26  
30 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.5 ทอง 30  
31 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.5 ทอง 30  
32 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 32  
34 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 32  
35 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.75 ทอง 35  
36 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.75 ทอง 35  
37 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.75 ทอง 35  
38 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.5 ทอง 38  
39 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.25 ทอง 39  
40 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.25 ทอง 39  
41 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.25 ทอง 39  
42 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.25 ทอง 39  
43 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 43  
44 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 43  
45 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.75 ทอง 45  
46 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.75 ทอง 45  
47 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.5 ทอง 47  
48 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.5 ทอง 47  
49 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 49  
50 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.75 ทอง 50  
51 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
52 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน