ผลการแข่งขัน ศิลปะ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา"กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.3 ทอง 11  
12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.3 ทอง 11  
13 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.3 ทอง 11  
14 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.8 ทอง 16  
17 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.8 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.5 ทอง 18  
19 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.5 ทอง 18  
20 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.5 ทอง 18  
21 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.8 ทอง 22  
23 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.8 ทอง 22  
24 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.8 ทอง 22  
25 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.7 ทอง 25  
26 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.8 ทอง 26  
27 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.5 ทอง 27  
28 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.5 ทอง 27  
29 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.5 ทอง 27  
30 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.3 ทอง 30  
31 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.8 ทอง 32  
33 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.8 ทอง 32  
34 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.8 ทอง 32  
35 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.5 ทอง 35  
36 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 36  
37 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 36  
38 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.8 ทอง 38  
39 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.5 ทอง 39  
40 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.3 ทอง 40  
41 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 41  
42 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 41  
43 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 41  
44 โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 41  
45 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.8 ทอง 45  
46 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.8 ทอง 45  
47 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.8 ทอง 45  
48 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.8 ทอง 48  
49 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.8 ทอง 48  
50 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.5 ทอง 50  
51 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.5 ทอง 50  
52 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.3 ทอง 52  
53 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 53  
54 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79.5 เงิน 54  
55 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.5 เงิน 55  
56 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
57 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  
58 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  
59 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน