ผลการแข่งขัน ศิลปะ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 6  
9 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 6  
10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 6  
11 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง 11  
13 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 13  
16 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 13  
17 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 13  
18 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 13  
19 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 19  
21 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 21  
23 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 21  
24 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 21  
25 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 21  
26 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 26  
28 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 28  
29 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86 ทอง 28  
31 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 28  
32 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 28  
33 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 28  
34 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 34  
35 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 34  
36 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 34  
37 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 34  
38 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 34  
39 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 34  
40 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 34  
41 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง 34  
42 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 42  
44 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 45  
46 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 45  
47 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 45  
48 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 48  
49 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 48  
50 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 50  
51 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน