ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.66 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน