ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 52.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 47.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 42.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 40 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 35 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 30 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 25 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 25 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  
11 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน