ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72.22 เงิน 5  
6 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72.22 เงิน 5  
7 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 69.44 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 69.44 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66.66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63.88 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.88 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63.88 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 58.33 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 55.55 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 52.77 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 52.77 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 41.66 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
20 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน