ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.667 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.667 ทอง 4  
5 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.333 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.333 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.333 ทอง 10  
12 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.667 ทอง 13  
14 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78.667 เงิน 16  
17 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.667 เงิน 18  
19 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.667 เงิน 21  
22 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน