ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชินูทิศ2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน