ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชินูทิศ2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน