ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามหมอวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.33 เงิน 12  
14 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66.67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63.67 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน