ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน