ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนราชินูทิศ2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68.66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65.66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 59.33 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  
22 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน