ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73 เงิน 11  
13 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 11  
14 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65 ทองแดง 14  
19 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 14  
20 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65 ทองแดง 14  
21 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 14  
22 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 14  
23 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 14  
24 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 14  
25 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65 ทองแดง 14  
26 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65 ทองแดง 14  
27 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 14  
28 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 14  
29 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 14  
30 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65 ทองแดง 14  
31 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 14  
32 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65 ทองแดง 14  
33 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65 ทองแดง 14  
34 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 14  
35 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 65 ทองแดง 14  
36 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 14  
37 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65 ทองแดง 14  
38 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 14  
39 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65 ทองแดง 14  
40 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 14  
41 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 14  
42 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65 ทองแดง 14  
43 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 40 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 40 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 40 เข้าร่วม 46  
49 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 40 เข้าร่วม 46  
50 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 40 เข้าร่วม 46  
51 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 40 เข้าร่วม 46  
52 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 40 เข้าร่วม 46  
53 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 40 เข้าร่วม 46  
54 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 40 เข้าร่วม 46  
55 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 40 เข้าร่วม 46  
56 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  
57 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
58 โรงเรียนหินโงใพทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน