ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 98.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 98.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 97.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97.34 ทอง 6  
7 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97 ทอง 7  
8 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 96.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96.34 ทอง 9  
10 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96 ทอง 10  
11 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96 ทอง 10  
12 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 96 ทอง 10  
13 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 96 ทอง 10  
14 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนมหาพุทธาราม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95.34 ทอง 15  
16 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง 16  
17 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง 16  
18 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94.34 ทอง 19  
20 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.3 ทอง 20  
21 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง 21  
22 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง 23  
25 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.66 ทอง 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92.34 ทอง 27  
28 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92.34 ทอง 27  
29 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92.34 ทอง 27  
30 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.67 ทอง 30  
31 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91.67 ทอง 30  
32 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.66 ทอง 32  
33 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.66 ทอง 32  
34 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91.34 ทอง 34  
35 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.66 ทอง 35  
36 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.34 ทอง 36  
37 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.34 ทอง 36  
38 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.34 ทอง 36  
39 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.67 ทอง 39  
40 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 40  
41 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.66 ทอง 41  
42 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.66 ทอง 41  
43 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.34 ทอง 43  
44 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.66 ทอง 44  
45 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.67 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.34 ทอง 47  
48 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 48  
49 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.66 ทอง 49  
50 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.66 ทอง 50  
51 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.66 ทอง 51  
52 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 52  
53 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.34 ทอง 53  
54 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79.34 เงิน 54  
55 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 55  
56 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.34 เงิน 56  
57 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77 เงิน 57  
58 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  
59 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
60 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน