ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.34 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชินูทิศ2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70.34 เงิน 11  
12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66.67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  
19 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
20 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน