ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน