ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพันดอนวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 10  
15 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 10  
16 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 10  
17 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 60 ทองแดง 10  
18 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 10  
19 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 10  
20 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 10  
21 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60 ทองแดง 10  
22 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 10  
23 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 10  
24 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 10  
25 โรงเรียนเทศบาล1สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 10  
26 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60 ทองแดง 10  
27 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 50 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 50 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 50 เข้าร่วม 27  
31 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 27  
32 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 50 เข้าร่วม 27  
33 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 27  
34 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 27  
35 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 50 เข้าร่วม 27  
36 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 50 เข้าร่วม 27  
37 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 50 เข้าร่วม 27  
38 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 50 เข้าร่วม 27  
39 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 50 เข้าร่วม 27  
40 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 50 เข้าร่วม 27  
41 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 50 เข้าร่วม 27  
42 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 50 เข้าร่วม 27  
43 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 50 เข้าร่วม 27  
44 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 50 เข้าร่วม 27  
45 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 50 เข้าร่วม 27  
46 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 50 เข้าร่วม 27  
47 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 27  
48 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 50 เข้าร่วม 27  
49 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 27  
50 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 50 เข้าร่วม 27  
51 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 50 เข้าร่วม 27  
52 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  
53 โรงเรียนนาทรายพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
54 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน