ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองขอนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.25 ทอง 9  
11 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.25 ทอง 9  
12 โรงเรียนเทศบาล 1 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.5 ทอง 13  
15 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.5 ทอง 13  
16 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.75 ทอง 17  
18 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.75 ทอง 17  
19 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.75 ทอง 17  
20 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.75 ทอง 17  
21 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.5 ทอง 21  
22 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.25 ทอง 22  
23 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 23  
24 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.5 ทอง 25  
26 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.5 ทอง 25  
27 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.25 ทอง 27  
28 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.75 ทอง 29  
30 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.75 ทอง 29  
31 โรงเรียนตานีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.5 ทอง 31  
32 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.5 ทอง 31  
33 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.25 ทอง 33  
34 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.25 ทอง 33  
35 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 35  
36 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.75 ทอง 36  
37 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.75 ทอง 36  
38 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.75 ทอง 36  
39 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.5 ทอง 39  
40 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.5 ทอง 39  
41 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.25 ทอง 41  
42 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 42  
43 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 43  
44 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.25 ทอง 44  
45 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.25 ทอง 44  
46 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 46  
47 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 46  
48 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.5 ทอง 48  
49 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.5 ทอง 48  
50 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 50  
51 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 50  
52 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.75 เงิน 52  
53 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78.5 เงิน 53  
54 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.25 เงิน 54  
55 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.75 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.5 เงิน 56  
57 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.25 เงิน 57  
58 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.25 เงิน 58  
59 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
60 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  
61 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน