ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77 เงิน 9  
12 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 9  
13 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73 เงิน 16  
18 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71 เงิน 19  
21 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70 เงิน 21  
23 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 21  
24 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 21  
25 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 69 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 66 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 32  
37 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 66 ทองแดง 32  
38 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 63 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 59 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 53 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 53 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 51 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 50 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 50 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนมัธยมวัดกลาง สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 49 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 49 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 48 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 45 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 41 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 22 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน