ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 67 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 24  
29 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 24  
30 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 66 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 34  
39 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 34  
40 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 34  
41 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64 ทองแดง 41  
46 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 41  
47 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64 ทองแดง 41  
48 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 41  
49 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 41  
50 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63 ทองแดง 50  
55 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 62 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 59 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 57 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 56 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 54 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน