ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชินูทิศ2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.99 ทอง 5  
6 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.65 ทอง 7  
8 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.99 ทอง 8  
9 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.99 ทอง 8  
10 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.65 ทอง 11  
12 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.64 ทอง 12  
13 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.99 ทอง 13  
14 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.99 ทอง 13  
15 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.32 ทอง 15  
16 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.99 ทอง 16  
17 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.99 ทอง 16  
18 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.65 ทอง 18  
19 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.98 เงิน 19  
20 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.32 เงิน 21  
22 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.98 เงิน 22  
23 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 73.98 เงิน 23  
24 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน