ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 5  
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 13  
15 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 19  
24 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64 ทองแดง 25  
30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 64 ทองแดง 25  
31 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 61 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 61 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 61 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 60 ทองแดง 39  
43 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 39  
44 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 39  
45 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 39  
46 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 39  
47 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 50 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 50 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 50 เข้าร่วม 47  
50 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 50 เข้าร่วม 47  
51 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 50 เข้าร่วม 47  
52 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 50 เข้าร่วม 47  
53 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 50 เข้าร่วม 47  
54 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 46 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 45 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 45 เข้าร่วม 55  
57 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 45 เข้าร่วม 55  
58 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 45 เข้าร่วม 55  
59 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 44 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 44 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน