ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.4 เงิน 4  
5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70.2 เงิน 8  
9 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70.2 เงิน 8  
10 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 69.6 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68.8 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 59.2 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 57.8 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 55 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 53.8 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 53.4 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 53 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 52.6 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 49.2 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 49 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 48.2 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 46.8 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 39.6 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน