ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม (รัชมังคลาภิเษก) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.6 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.6 ทอง 10  
13 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.4 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.4 ทอง 13  
15 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.4 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.2 ทอง 16  
18 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.2 ทอง 16  
19 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.8 ทอง 21  
22 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.6 ทอง 22  
23 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.6 ทอง 22  
24 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.4 ทอง 24  
25 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.4 ทอง 24  
26 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.4 ทอง 24  
27 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.4 ทอง 24  
28 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.2 ทอง 28  
29 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 29  
31 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 29  
32 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.8 ทอง 32  
33 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.8 ทอง 32  
34 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.8 ทอง 32  
35 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.8 ทอง 32  
36 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.6 ทอง 36  
37 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.4 ทอง 37  
38 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.4 ทอง 37  
39 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.4 ทอง 37  
40 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.4 ทอง 37  
41 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.2 ทอง 41  
42 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 42  
43 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.8 ทอง 43  
44 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.8 ทอง 43  
45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.6 ทอง 45  
46 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.4 ทอง 46  
47 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.4 ทอง 46  
48 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.4 ทอง 46  
49 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.4 ทอง 46  
50 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.4 ทอง 46  
51 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.4 ทอง 46  
52 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 52  
53 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.6 ทอง 53  
54 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.6 ทอง 53  
55 โรงเรียน เทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.8 ทอง 55  
56 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.8 ทอง 55  
57 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.6 ทอง 57  
58 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 58  
59 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน