ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 5  
7 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 58 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 57 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 56 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 56 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 55 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 54 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 53.5 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 53 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 48 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 47.5 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 47 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 45 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 44 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 41 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 39 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 31 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  
34 โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
35 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -  
36 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
37 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  
38 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
39 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน