ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง 5  
8 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง 5  
9 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 11  
13 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 11  
14 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 11  
15 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง 11  
16 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 16  
19 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 16  
20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 16  
21 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 16  
22 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 16  
23 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 16  
24 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 24  
25 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 24  
26 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม (รัชมังคลาภิเษก) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 24  
28 โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 24  
29 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 24  
30 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 24  
31 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 24  
32 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 24  
33 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 24  
34 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 24  
35 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 24  
36 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 24  
37 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 24  
38 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 38  
39 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 38  
40 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 38  
41 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 38  
42 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 38  
43 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 43  
44 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 43  
45 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 43  
46 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 43  
47 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 43  
48 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 48  
50 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 48  
51 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 48  
52 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 48  
53 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง 48  
54 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 48  
55 โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 48  
56 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 48  
57 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 48  
58 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
60 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน