ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 58.66 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 55.66 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 53.33 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 52.33 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 52 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 51.33 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 50 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 50 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  
19 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
20 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
21 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  
22 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
23 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
24 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -  
25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน