ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65.66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 64.33 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 58.33 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 58.33 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 58 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 57 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 56.66 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 56 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 55.33 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 55.33 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 55 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 54.33 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 52.33 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 50 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -  
28 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
29 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  
30 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -  
31 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน