ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.16 ทอง 10  
11 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.66 ทอง 11  
13 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.66 ทอง 11  
14 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.16 ทอง 17  
18 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.16 ทอง 17  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 19  
20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 19  
21 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.83 ทอง 21  
22 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.66 ทอง 22  
24 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.5 ทอง 24  
25 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.16 ทอง 25  
26 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.16 ทอง 25  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 27  
28 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.83 ทอง 28  
29 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.66 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.66 ทอง 29  
31 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.66 ทอง 29  
32 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.5 ทอง 32  
33 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.5 ทอง 32  
34 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.33 ทอง 34  
36 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.83 ทอง 36  
37 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.66 ทอง 37  
38 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.66 ทอง 37  
39 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.5 ทอง 39  
40 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.5 ทอง 39  
41 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.5 ทอง 39  
42 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.33 ทอง 42  
43 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.33 ทอง 42  
44 โรงเรียน ปราสาทวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.16 ทอง 44  
45 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 45  
46 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.83 ทอง 46  
47 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.66 ทอง 47  
48 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.66 ทอง 47  
49 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.33 ทอง 49  
50 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 50  
51 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.83 ทอง 51  
52 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.83 ทอง 51  
53 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.66 ทอง 53  
54 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.66 ทอง 53  
55 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.33 ทอง 55  
56 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.16 ทอง 56  
57 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.66 ทอง 57  
58 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.66 ทอง 57  
59 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.16 ทอง 59  
60 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 0 เข้าร่วม  
62 โรงเรียนหินโงใพทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน