หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000992 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 3 3 3
2 000993 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 11 17 12
3 000994 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 3 5 4
4 000995 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 9 21 15
5 000996 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 2 3 2
6 000998 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 18 98 43
7 001001 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 10 25 18
8 001002 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 10 57 22
9 001003 โรงเรียนเสลภูมิ 6 13 8
10 001004 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 25 125 40
11 001005 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 3 12 8
12 001006 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 4 6 5
13 001007 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 2 2 2
14 001008 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 2 18 6
15 001009 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 66 190 111
16 001010 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 7 29 15
17 000997 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 7 12 10
18 000999 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 3 32 9
19 001000 โรงเรียนอนุบาลบุญทวี 2 6 2
รวม 193 674 335
1009

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]