หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-esan62

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

 

000002 คณิตศาสตร์

1.  000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
3.  000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4.  000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
5.  000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 6.  000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
7.  000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8.  000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]