แก้ไขชื่อสกุลกรรมการการแข่งขัน
 ต้องการแก้ไขชื่อสกุลกรรมการแข่งขันให้แจ้งศูนย์การแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระ
 และศูนย์ฯ ส่งรายชื่อให้โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 08:36 น.