ขอเชิญกรรมการ Science Show ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ประชุม
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ขอเชิญกรรมการ Science Show ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ประชุมในวันที่ 29 ส.ค. 55 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ 1 โรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ เวลา 08.30-12.00 น.
วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 08:19 น.